„Štai Aš veikiai ateinu, ir mano atlygis su manimi, kad kiekvienam atlyginčiau pagal jo darbus. Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga, Pirmasis ir Paskutinysis“ (Apr 22:12,13)

Antrasis Jėzaus atėjimas

1. Apie ką ir kodėl

.

Žiūrėti

5. Ženklai pasaulyje / I-asis ir II-asis žvėrys

Žiūrėti

9. Mirusiųjų prikėlimai ir Dievo teismai

Žiūrėti

2. Ženklai gamtoje ir danguje

 

Žiūrėti

6. Ženklai Izraelyje

.

Žiūrėti

10. Eschatologija. Apibendrinimas

Žiūrėti

3. Ženklai pasaulyje / žvėries ženklas

 

Žiūrėti

7. Ženklai bažnyčioje

.

Žiūrėti

4. Ženklai pasaulyje / Babelė ir jos 7 karaliai

Žiūrėti

8. Bažnyčios paėmimas

.

Žiūrėti