„Štai Aš veikiai ateinu, ir mano atlygis su manimi, kad kiekvienam atlyginčiau pagal jo darbus. Aš esu Alfa ir Omega, Pradžia ir Pabaiga, Pirmasis ir Paskutinysis“ (Apr 22:12,13)

Antrasis Jėzaus atėjimas

1. Apie ką ir kodėl

.

5. Ženklai pasaulyje / I-asis ir II-asis žvėrys

9. Mirusiųjų prikėlimai ir Dievo teismai

2. Ženklai gamtoje ir danguje

 

6. Ženklai Izraelyje

.

10. Eschatologija. Apibendrinimas

3. Ženklai pasaulyje / žvėries ženklas

 

7. Ženklai bažnyčioje

.

4. Ženklai pasaulyje / Babelė ir jos 7 karaliai

8. Bažnyčios paėmimas

.