Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokymo, bendravimo, duonos laužymo ir maldų. (Apd 2: 42)

Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visa bendra. (Apd 2: 44)