„Taigi, jei kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas sena – praėjo, štai visa tapo nauja.” (1Kor 5:17)

Biblijos pamokėlių ciklas „Naujas kūrinys”

1. Nauja tapatybė Jėzuje

5. Užanspauduoti Šventąja Dvasia

9. Pasodinti danguje

13. Naujo kūrinio valdžia

2. Dievo meilė

 

6. Tapatintis su Jėzumi. Vardai danguje

10. Jėzaus vardas

14. Pašventinimas

3. Išrinkimas ir išteisinimas

7.
Antgamtinis tikėjimas

7. Priėjimas prie Dievo

15.
Atskyrimas

4. Gimę iš Dvasios

8. Dievo meilė per Šventąją Dvasią

12. Kunigų tarnavimas