Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui, kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui. (2 Tim 3: 16, 17)

Evangelizmo mokyklos pamokos

1 Pamoka
(Evangelizmas – kas tai?)

5 Pamoka
(Apreiškimo dovanos)

9 Pamoka

(Dvasinė kova)

13 Pamoka
(Ženklai ir stebuklai)

2 Pamoka

(Tikėjimas)

6 Pamoka
(Kaip skelbti Evangeliją)

10 Pamoka

(Žodžio jėga)

14 Pamoka

(Užtarimas)

3 Pamoka

(Valdžia)

7 Pamoka

(Jėgos dovanos)

11 Pamoka
(Asmeninis pasirengimas)

15 Pamoka
(Komandinis darbas)

4 Pamoka
(Šventoji Dvasia)

8 Pamoka
(Vokalinės dovanos)

12 Pamoka

(Dvasinė kova 2)

16 Pamoka
(Kristaus paliepimas)