Prabudimo mokykla – penkių savaičių įvadinis kursas, kurio esmė yra nuodugnus ir koncentruotas pamatinių biblinių tiesų mokymas. Tai puiki proga kiekvienam, norinčiam tapti Kristaus mokiniu ar jau tokiu esančiam, pagilinti ir įtvirtinti žinias bei gauti gyvą Dievo Žodžio apreiškimą, be kurio neįmanomas pilnavertis krikščioniškas gyvenimas. Biblija – ne knyga, bet gyvas ir veiksmingas Dievo Žodis. Kad jis būtų gyvas ir veikiantis mums, mes turime veržtis link to, kastis į Dievo Žodį ir praktikuoti visa, kas ten parašyta. Ši mokykla skirta būtent tam!

Pamokos vyksta pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais nuo 19 valandos, tačiau, kaip tikime patys, mokiniai pilnavertę mokinystę patirs dalyvaudami ir maldose, kurioms buriamasi nuo 18 valandos. Mokiniams pamokų metu duodami konspektai – struktūruota dėstomoji medžiaga,  kuri padeda geriau į viską įsigilinti. Na, o kad žinios būtų dar geriau įsisavinamos, penktadieniais vyksta žinių patikrinimai – testai. Be to, svarbu paminėti, jog Prabudimo mokykla nėra tik teorinė, bet ir praktinė. Taigi mokiniai turi galimybę praktiškai taikyti tai, ko išmoko: pamokslavimo, maldos už ligonius, išlaisvinimo maldos, Evangelijos skelbimo. Ši mokykla nemokama, tad didžiausias mūsų paraginimas jums – drąsos mokytis ir tegul jūsų širdys būna atviros gyvam tikėjimui mūsų Viešpačiu Jėzumi Kristumi!