SEKMADIENIO SUSIRINKIMAI

  • „Prabudimo” bažnyčia Vilniuje. Bendruomenė renkasi kiekvieną sekmadienį 11.00 val.
  • „Prabudimo” bažnyčia Kaune. Susirinkimai vyksta kiekvieną sekmadienį 17.00 val.
  • „Prabudimo” bažnyčia Šiauliuose. Susirinkimai vyksta kiekvieną šeštadienį 17.00 val.

UŽTARIMAS

  • Bendri maldos susirinkimai. Penkias savaitės dienas vyksta bendri maldos susirinkimai. Išsikėlę tikslus meldžiamės bei atsidedame užtarimui. Taip pat praktikuojame dvasinę kovą ir atliekame pranašiškus veiksmus pagal tai, kur veda Viešpats.
  • Naktinė malda. Kiekvieną penktadienį susirenkame naktinei maldai, kurioje pusė nakties atsidedam užtarimui.
  • Savaitės pasninkas. Kiekvieną mėnesį vieną savaitę pasninkaujame, atsidėdami išsikeltų specifinių tikslų gilesniam užtarimui.
  • Nuolatinė pasninko estafetė. Kiekvieną savaitę, pasiskirstę savaitės dienas, pasninkaujame dėl prabudimo Lietuvoje, taip sudarydami nuolat besitęsiančią pasninko su užtarimu grandinę.

EVANGELIZMAS

Evangelizacijos gatvėse
Visą šiltąjį metų periodą du kartus per savaitę darome evangelizacinius reidus į miesto gatves ir aikštes, kurių metu giedame giesmes bei skelbiame Evangelijos žinią Vilniaus miesto gyventojams.

Seminarai
Šaltuoju metų laikotarpiu rengiame pažintinius evangelizacinius seminarus: „Pasaulis, kurio nematau“ – apie dvasinio pasaulio realybę ir jo įtaką žmogui ir „Ar liga – tavo likimas?“ – apie tikrąją ligų kilmę bei raktą į išgydymą.

Vaikų Kalėdų projektas
Kalėdiniu laikotarpiu bendradarbiaujame su tarptautine evangelistine labdaros organizacija „Samariečio krepšys“, kuri parūpina dovanėles vaikams, reikalingą informacinę medžiagą ir tolimesnio darbo su vaikais instrukcijas. Su dovanėlėmis keliaujame į Lietuvos kaimus, miestelius, gausių šeimų asociacijas, krizių bei dienos centrus ir vaidiname evangelizacinį spektaklį „Asiliukas Gelbėtojas“, skelbiame Evangeliją ir kviečiame vaikus į savaitines Biblijos pamokėles pagal VK „Šauniausia kelionė“ programą.

MOKYMAS

  • Prabudimo mokykla. Kelis kartus per metus vedame penkių savaičių Biblijos mokyklą, kurios esmė nuodugnus ir koncentruotas pamatinių biblinių tiesų mokymas. Programoje dėstome ne tik teorines žinias, bet ir praktikuojantis mokome pritaikyti žinias.
  • Evangelizmo mokykla. Vasaros sezonu, vykstant evangelizacijoms gatvėse, vieną kartą per savaitę mokome apie evangelizmą bei nagrinėjame kitas aktualias temas, susijusias su Evangelijos skelbimu.
  • Namų grupelės/ląstelės. Kiekvienos savaitės antradieniais susirenka namų grupelės, kurios neformalioje namų aplinkoje šlovina, meldžiasi ir pagal sudarytą metų programą aiškinasi pagrindines biblines temas, suteikiant galimybę klausti, diskutuoti ir drauge mokytis Dievo Žodžio.

KITA VEIKLA

Išlaisvinimo ir išgydymo tarnavimas
Ordinuotos tarnautojos, pastorės ir pranašės *Sharon Parkes apmokyti tarnaujame išlaisvinimo maldomis kiekvienam, kuris turi poreikį ir kreipiasi į mus. Pati pranašė Sharon išlaisvinimo ir išgydymo tema vedė Lietuvoje kelis seminarus, kuriuose kartu su praktiniu mokymu perteikė visas šioje srityje turimas žinias. Taip pat patarnaujame žmonėms, kurie kreipiasi dėl kūno išgydymo.

*Pastorė Sharon tarnauja organizacijoje „Christian International“, kurios įsteigėjas ir vadovas yra dr. Bill Hamon. Organizacijoje Sharon Parkes kartu su savo vyru yra atsakinga už išlaisvinimų bei išgydymų tarnavimą visame Christian International bažnyčių tinkle.

Kasmetinė vasaros konferencija
Kiekvienais metais vykstame į savaitgalio konferenciją
gamtoje, kurios metu bendraujame, ieškome Dievo, kalbame apie bažnyčios statybą bei kitas bendruomenei aktualias temas.

Knygų vertimas ir leidyba
Išvertėme ir išleidome:
1. Sharon Parkes knygą „Nutraukiant smurto raktą“ (angl. Breaking the cycle of abuse).
2. Sharon Parkes „Pranašiško išgydymo ir išlaisvinimo vadovas” (angl. Prophetic healing and deliverance manual).