Apie autorių 

Tauras Janutėnas Įtikėjęs, nuo 1989 m. aktyviai pamokslavo Evangeliją ir įsiliejo į tarnavimą bažnyčioje „Tikėjimo Žodis“. 1990- 1996 m. tarnavo kaip pilno laiko tarnautojas, pradžioje bažnyčios administratoriumi, vėliau leidyklos vadovu. Nuo 1997 m. pasitraukė iš tarnavimo bažnyčioje ir dirbo spaudos versle. Nuo 2009 metų grįžęs į aktyvų tarnavimą, prisijungė prie bažnyčios Ekklesia.lt, kur tarnavo kaip vienas iš bendruomenės pastorių bei evangelistų. 2016-ais metais Viešpats prakalbo pradėti naują darbą. Buvo pradėta bažnyčia Prabudimas, kuriai vadovauja kaip pagrindinis pastorius. Šiuo metu bendruomenės yra Vilniuje ir Panevėžyje. 
Apie knygą 
„Todėl, palikę pradinį Kristaus mokymą, veržkimės prie tobulumo, užuot vėl dėję pamatus iš atsivertimo nuo negyvų darbų, iš tikėjimo Dievu, iš mokymo apie krikštus, rankų uždėjimo, mirusiųjų prikėlimo ir amžinybės teismo.“ (Hbr 6:1-2) 
Tai studijų knyga, kurios tikslas suformuoti tvirtus Biblija paremtus tikėjimo pamatus. Pati knyga gimė iš Biblijos mokymo kurso „Pamatai“ konspektų, kurie buvo praplėsti ir papildyti. Joje išdėstytos laiško Hebrajams 6-ojo skyriaus 1-2 eilutėse paminėtos pamatinės Biblijos mokymo tiesos:
• Atsivertimas nuo negyvų darbų
• Tikėjimas Dievu
• Mokymas apie krikštus
• Mokymas apie rankų uždėjimą
• Mokymas apie mirusiųjų prikėlimą
• Mokymas apie amžinybės teismą
Taip pat nagrinėjamos kitos svarbios temos:
• Dievas. Žmogus
• Dvasinis pasaulis, jo sąveika su materialiu ir įtaka mums
• Demonologija – mokymas apie dvasinių blogio jėgų struktūrą ir jų veikimą
• Eschatologija – mokymas apie paskutinius laikus, bažnyčios paėmimą
• Evangelizmas – pagrindinis Kristaus paliepimas

Prie šios knygos rašymo prisidėjo Ieva Stašytė, parašiusi keturis knygos skyrius. Ieva yra aktyvi bažnyčios Prabudimas tarnautoja, pamokslininkė, evangelistė bei mokytoja.

KAIP ĮSIGYTI KNYGĄ?

Knygą galima įsigyti atvykus į bažnyčią susirinkimo metu, paskambinus numeriu: 860777661 (pastorius Tauras) arba parašius el. paštu: baznyciaprabudimas@gmail.com.

Auka už knygą 10eur ir pašto išlaidos, jei reikia siųsti į kitą miestą ar šalį. Pinigus pervedant bankiniu pavedimu mokėjimo paskirtyje būtina parašyti „Auka”.